Rad Crew Neon 16-05-2014: Nothin’ but Star Wars

Ida, Jostein, Stian og gjest Jazz Kopeček Rathore snakker om Star Wars’ fortid, nåtid og fremtid. Og selv om alle liker Star Wars er ikke nødvendigvis alle enige om alt. Og kan Episode 7 gjenskape magien? Bli med oss mens vi snakker om 3 tiår med Star Wars – på godt og vondt.

Play