Har lengden noe å si?

Svar på ukens spørsmål og bli lest opp på neste episode av Rad Crew-podcasten.

Hva er den perfekte lengden på et spill? Spiller lengden til et spill inn på avgjørelsen om å kjøpe det eller ikke?